Divize Beton - PANBEX F1-3,  Fortedur

Naše společnost se zabývá dodávkou betonáží podkladových, finálních a stropních ŽB desek. ŽB desky jsou vyztuženy budto KARI sítěmi nebo tzv. rozptýlenou výztuží DRAMIX. Finální povrhy ŽB desek mohou být pouze zahlazené strojními hladičkami, nebo povrch upraven aplikací vsypu PAMBEX., FORTEDUR

Charakteristika

 Vsyp (PANBEX, FORTEDUR)  je předmíchaná prášková směs,obsahující tříděná tvrdá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady. Používá se pro vytvoření trvanlivé povrchové vrstvy betonových monolitických podlah. Okamžitě po obvyklé úpravě betonu nosné desky se PANBEX F vysype do čerstvé betonové směsi. Opakovaným hlazením se docílí odolného, hladkého a houževnatého povrchu s přirozenou protiskluzností. Tato nášlapná vrstva navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků.

Oblast použití

Podlahy s povrchovou úpravou  VSYPU se používájí ve skladech, továrních dílnách, velkoobchodech a všude tam, kde je požadován trvanlivý a odolný podlahový systém. Jedná se o ? nejlevnější typ průmyslové podlahy.

Výhody

vysoká trvanlivost
bezprašnost
cenová výhodnost
rychlost provádění
minimální nároky na údržbu
finální podlaha je prováděna v jednom technolog.kroku s betonáží