Materiál Anhyment AE20 je směs, na bázi sádrového pojiva,plniva frakce 0-4mm a zušlechťujících přísad, která dnes nahrazuje klasické provádění cementových potěrů a následné vyrovnávky samonivelační cementovpu stěrkou. Při tl.40-60mm je samonivelační. Touto vlastností vytváří ideálně rovnou podlahu. Po vyschnutí je podlaha bez dalších úprav připravena pro položení, čí přilepení podlahových krytin (koberců, PVC, laminátových podlah, keramických dlažeb,..apod.).

Proč nás ?

ZDARMA poradenství, konzultace, nabídka
dodávka prací "NA KLÍČ"
profesionalita pokládky
špičkový servis
15 letá praxe v provádění podlah
serióznost
záruka na originální materiál a provedené práce
cenově plně srovnatelné s cementovými potěry
cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním prací ( práce, materiál, dopravu ...)

Oblast použití

bytové prostory
rodinné domky
kanceláře
školy
obchody
tělocvičny
sportovní haly
lehký průmysl

Skladba

anhydritový potěr
separační fólie
event. kročejová izolace
podkladový beton

skladba

Výhody

potěr se provádí v jednom technolog.kroku bez dalších povrch.úprav
perfektní rovinatost, povrch připraven pro pokládku čistých podlah
bezkonkurenční rychlost pokládky až 1500 m2
není potřeba prostorových dilatací
ideální pro podlahové vytápění
prakticky nulová roztažnost
pevnost a tvrdost vyšší než u cem.potěrů min. 20 MPa
žádný zbytkový materiál na stavbě
minimální znečištění okolí stavby, materiál je dodáván v silech
nulová zátěž na životní prostředí
30 - letá tradice aplikací

 

Porovnání provedení podlah v rd cca 150m2

Anhydrit:

Doba realizace : 1 den

Krok 1 : vrstva polystyrénu separační folie samonivelační anhydritová směs

Beton:

Doba realizace : 3 dny

Krok 1 : vrstva polystyrénu separační folie armatura (kari síť) betonová mazanina

Krok 2 : po 28 dnech - 2 dny broušení penetrace cementová vyrovnávací stěrka

Technické parametry

pevnost v tahu za ohybu : > 5 N / mm 2
pevnost v tlaku : > 20 N / mm 2
hodnota : pH 8-9
součinitel smrštění a bobtnavosti : < 0.1mm/m
tepelná roztaživost : cca 0.009 mm/m.K
součinitel tepelné vodivosti : cca 1 W/m.K

Zatížení podlahy :

pro chůzi : 2 dny
lehká stavební činnost : 5 dnů
plná zátěž : 28 dnů
podlahové topení : 7 dnů